Latové kefy

Dopytový formulár Seriová výroba Technológie Fotogaléria

Latové kefy sú určené k širokému použitiu. Najčastejšie sú nimi kryté či tesnené medzery napr. v obrábacích centrách. Ak sú osadené jemnými vláknami, používajú sa ako podkladové kefy pre transport krehkého tovaru. V tomto prípade je možné skladať kefy vo velkých formátoch na podkladové kefové dosky.

Pri vertikálnom použití latových kief slúžia k preprave sklenených tabulí, v horizontálnom na stieranie sypkých hmot alebo brúsenie rovných ploch.
V súčasnosti sme schopní ponúknuť latové kefy rôznych tvarov, podkladové laty uložené v pozinkovanom C profile, ktorý slúži ako držiak.

DOPYTOVÝ FORMULÁR LATOVEJ KEFY

TECHNICKÝ VÝKRES

Technický výkres laťového kartáče

PARAMETRE LATOVEJ KEFY

materiál jadra:
materiál osadenia:
priemer osadenia (mm): mm
L - dĺžka laty (mm): mm
L1 - dĺžka výpletu (mm): mm
VD - viditeľná dĺžka vlákna (mm): mm
T - hrúbka (mm): mm
S - šírka laty (mm): mm
S1 - šírka výpletu (mm): mm

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

prostredie:   neutrálne         zasadité         kyslé
teplotná odolnosť: °C
Dopytované množstvo:
Ročný odber:
účel použitia:
odbor použitie:
príloha 1 (max 2MB)
príloha 2 (max 2MB)

ODBERATEĽ

    súkromná osoba         právnická osoba
spoločnosť:
Ičo/Ič DPH:
kontaktná osoba:
ulica a č.p.:
mesto:
PSČ:
štát:
email:
telefón:

POPIS LATOVÉ KEFY A ÚČELU POUŽITIA

Ak zadáte účel a použitie kefy, pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám môžu odporučiť najlepšiu vhodnú konštrukciu telesa a vhodné vlákno pre uvedený účel.


VYUŽITIE V ODBORE


ÚČEL POUŽITIA

TECHNOLÓGIA VÝROBY LATOVÝCH KIEF

Latové kefy predstavujú ďalší typ nabíjaných kief, teleso je tvorené vhodným materiálom pre danú aplikáciu. Do telesa sú vŕtané slepé otvory, do ktorých sa pomocou skob (drôt), uchycuje osadzovací materiál v podobe jednotlivých zväzkou vlákien. U latových kief je možné vykloniť vlákna po dĺžke aj po šírke laty.

V prípade, že popísaná strojová výroba nie je možná, sme schopní kefy vyrobiť technológiou zaťahovaním, teda najstaršou metódov výroby kief, ktorá je úplné ručná práca.

Latové kefy je v niektorých prípadoch možné aj renovovať, avšak vďaka vysokému podielu ručnej práce, nemusí byť renovácia vždy efektívným riešením. V prípade, že renovácia už nie je možná, sme schopní zaistiť ekologickú likvidáciu starých kief a vo väčšine prípadov vyrobiť novú kefu podla konkretného vzoru.

SPÔSOB VŔTANIA/VÝPLETU LATOVÝCH KIEF

Latové kefy sa najčastejšie vyrábajú s plným výpletom, možná je taktiež výroba v pruhoch apod. Hustotu výpletu je možné v rámci našich technologických možností ovplivniť rozostupmi medzi vŕtanymi otvormi (ich vzdialenosti). 

Hustota vŕtania (otvorov) ma vplyv na cenu kefy.

APLIKÁCIA LATOVÝCH KIEF – PRÍKLADY:

  • čistenie, umývanie, oprašovanie rovných plôch, výrobkov, potravín apod.
  • transport produktov-podkladové dosky, laty;
  • vedenie produktov vo vymedzených plochách;
  • odvod statickej elektriny;
  • oddelovanie produktov-sypké hmoty;
  • zametanie;
  • tesnenie, krytie medzier;
  • prítlačné kefové laty.

GALÉRIA

Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč Laťový kartáč