V tomto odbore sa používajú všetky typy kief. Používajú sa k nasledujúcim účelom:


ÚČEL POUŽITIA