KEFY PRE OBOR Automotive

Veľmi významým odvetvím je v súčasnosti Automotive. Pre uvedené odetvie je naša poločnosť schopná ponúknuť široký sortiment kvalitných kief na rôzne použitie.

PRE TOTO ODVETVIE PONÚKAME:


ÚČEL POUŽITIA