V tomto odbore sú kefy používané najmä na:


ÚČEL POUŽITIA