KEFY PRE OBOR Drevársky priemysel

Velmi významným odvetvím je drevárský priemysel. Tu je možné použiť všetky typy vyrábaných kief:


ÚČEL POUŽITIA