V poľnohospdárstve je môžné kefy využívať na:


ÚČEL POUŽITIA