Flexibilné kefové lišty

Dopytový formulár Seriová výroba Technológie Fotogaléria

Flexibilné latové kefy sú určené k širokému uplatneniu, podobne ako latové kefy či tesniace kefové lišty. Najčastejšie sú nimi kryté či tesnené medzery napr. v obrábacích centrách.

Výhoda oproti latovým kefám i tesniacim kefovým lištám však vyplýva už z pomenovania-sú flexibilné a tak je možné v ramci technologických možností ohýbať a zaistiť tesnenie otvorov s rádiusom.

DOPYTOVÝ FORMULÁR FLEXIBILNÉ KEFOVÉ LIŠTY

TECHNICKÝ VÝKRES

Technický výkres flexibilního kartáče

PARAMETRE FLEXIBILNÉ KEFOVÉ LIŠTY

Pri výrobe na zákazku možno objednať minimálne 100m.

profil:   typ 1       typ 2
odsazení:   typ h         typ F
VD - viditeľná dĺžka:   15 mm       30 mm       jiná (uveďte v popisu)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

prostredie:   neutrálne         zasadité         kyslé
teplotná odolnosť: °C
Dopytované množstvo:
Ročný odber:
účel použitia:
odbor použitie:
príloha 1 (max 2MB)
príloha 2 (max 2MB)

ODBERATEĽ

    súkromná osoba         právnická osoba
spoločnosť:
Ičo/Ič DPH:
kontaktná osoba:
ulica a č.p.:
mesto:
PSČ:
štát:
email:
telefón:

POPIS FLEXIBILNÍ KEFOVÉ LIŠTY A ÚČELU POUŽITIA

Ak zadáte účel a použitie kefy, pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám môžu odporučiť najlepšiu vhodnú konštrukciu telesa a vhodné vlákno pre uvedený účel.


VYUŽITIE V ODBORE


ÚČEL POUŽITIA

TECHNOLÓGIA VÝROBY FLEXIBILNÝCH KEFOVÝCH LIŠT

Flexiblné kefové lišty predstavujú ďalší typ kief nabíjaných-teleso je tvorené vhodným materiálom pre danú aplikáciu. Do telesa sú vyvŕtané slepé otvory, do kterých sú pomocou skôb (drôt) uchytené vlákna (osadzovacie materiály v jednotlivých zvazkoch.

APLIKÁCIE FLEXIBILNÝCH KEFOVÝCH LÍŠT – PRÍKLADY:

  • vedenie produktov vo vymedzených plochách;
  • odvod statickej elektriny;
  • tesnenie, krytie medzier;
  • prítlačné lišty.