KEFY NA mazanie

Táto aplikácia predstavuje možnosť mazania povrchov pri povrchovej úprave kovov, plastov, dreva. Príkladom môže byť použitie v sklárskom priemysle-výroba sklenených fliaš, mazanie hlavní rôznych zbraní.

Najčastejšia aplikácia v sklárskom priemysle, zbrojnom priemysle, pri úprave povrchov kovov a plastov, v automotive. Pri používaní ručného naradia.