KEFY NA čistenie / umývanie

Táto aplikácia predstavuje odstraňovanie nečistôt, prachu a zbytkov z produktov alebo z povrchov.
Čistenie je aplikácia používaná v každom odvetví.