KEFY NA brúsenie / pastaršovanie

Ide o odstraňovanie otrepov, blán,špon na okrajoch,nerovnosti povrchov,ale taktiež zbytkov z plechov a plastových dosiek.
Najčastejšia aplikácia v automobilovom,strojárenskom a drevárskom priemysle.Využivaju sa v tiež v stavebníctve,pri povrchovej úprave kovov a plastov.

Aplikácia postaršovanie - predstavuje úpravu povrchu. Najčastejšie dreva,ale je možne vytvárať dojem patiny na rôznych typoch kovov.Najčastejšie aplikácia v drevárskom priemysle,ale taktiež pri používaní ručného náradia.