KEFY NA odstraňovanie

Táto aplikácia predstavuje odstraňovanie nečistôt a prachu, prípadne hrdze, špôn z povrchov karosérii, ocelových plechov alebo kovových dielov.

Najačastejšia aplikácia v sklárskom, drevárskom a automotive priemysle, v stavebníctve, strajárenstve, pri spracovaní kovov, ale aj pri povrchovej úprave kovov a plastov.